Print

Оның жарғылық капиталындағы 100% үлесімен - Тек құрылтайшылары ЖШС «Қазақстанның көліктік холдингі» акционерлік қоғамы Кедентранссервис «болып табылады.

  

        Қауымдастықтың органдары мыналар болып табылады:

        жоғарғы органы - Жалғыз қатысушы;

        қадағалау органы - Директорлар кеңесі;

        атқарушы орган - Бас директор.

Керекті сілтемелер